Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 07 bře 2021 07:26

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 277 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 úno 2007 17:38 
Offline
Selka
Uživatelský avatar

Registrován: 31 led 2007 19:20
Příspěvky: 59
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Asi nejlépe o Elišce Rejèce píše Šarochová...
Hledíková nejde moc do hloubky...

Jindøich z Lipé zemøel 1329, tak to by s tím utìšováním Anežka dost otálela...
Proè nezvala Anežka Richenzu k sobì?
Richenza nechtìla opustit klášter?
Eliška Pøemyslovna, když nevìdìla kudykam, odjela k dceøi...

Držím Kateøinì palce, a v Brnì uspìje...
Jeden známý skeptik tvrdil, že se tìlo Jindøicha z Lipé v jeho hrobce pøi archeologických vykopávkách v Brnì nenašlo...
Doufám, že známý nemá pravdu (zatím nebyl schopen øíct pramen, odkud má ty informace)...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 úno 2007 19:12 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Katerina píše:

K tomu zamýšlenému pohøebnímu plánu 3 hrobek ... asi jsem nìco našla !!! :

Píšu tìd na tu Archaiu do Brna , že bych se ráda pøíští týden zastavila podívat se na práce pí. Cejnkové a Himmelové o archeologickém výzkumu kláštera , a když jsem si kontrolovala správné názvy jejich prací z rejstøíku všech co tam mají k dispozici , napadlo mì si je radìji proèíst všechny (co když tam kopal i nìkdo jiný).

A ejhle co tam mají :

Novotný B, 1967 c: Záchranný výzkum ve starobrnìnském kostele a a NÁLEZ HROBKY !!! pana JIndøicha z Lipé. PV 1966, s.s. 58-59

Já to snad do toho úterka nevydržím, hlavnì aby to bylo k nìèemu.

Nebo o tom víte ? Èetl jste to už nìkdo ????Kateøina


Tak tohle me zajima! A moc! :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 úno 2007 19:18 
Offline
Selka
Uživatelský avatar

Registrován: 31 led 2007 19:20
Příspěvky: 59
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
"Na jaøe roku 1329 zavítali do Paøíže zástupci mìsta Zhoøelce a žádali Karla, aby jako dìdic èeského království pøijal jejich hold a pøipojil Zhoøelecko opìt k èeskému království, ponìvadž jejich dosavadní pán, slezský vévoda Jindøich Javorský, jim ukládá tìžká bøemena. Tak daleko dolehla slezská otázka, která byla tehdy v popøedí zájmu krále Jana Lucemburského. K cestì do vzdálené ciziny pøimìla zástupce zhoøeleckých m욝anù nejspíše praktická úvaha zajistit si postoj krále Jana i souhlasem korunního prince. Tato skuteènost pøedznamenala pozdìjší Karlovy pøedstavy o politické úloze Slezska."

* Teto neobvyklý ohlas politiky èeského krále na paøížském královském dvoøe nám zachytil v pùsobivém vyprávìní kronikáø Petr Žitavský(FRB IV str.300, Zbraslavská kronika, 1976, str.375). O jeho vìrohodnosti není tøeba pochybovat s ohledem na Petrovu solidní informovanost a styky s francouzským prostøedím.

SPÌVÁÈEK, Jiøí: KAREL IV. Praha, Svoboda 1979.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 úno 2007 19:29 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
tezka bremena? To byla hodne daleka cesta...

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 úno 2007 15:42 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Ryksa píše:
Asi nejlépe o Elišce Rejèce píše Šarochová...
Hledíková nejde moc do hloubky...

Mas na mysli radostny udel vdovsky, Snatek Elisky P. a jana Luc. nebo jeste nejakou jinou knihu? Vsechny nove me totiz zajimaji :!: :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 úno 2007 20:20 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ryksa píše:
"Na jaøe roku 1329 zavítali do Paøíže zástupci mìsta Zhoøelce a žádali Karla, aby jako dìdic èeského království pøijal jejich hold a pøipojil Zhoøelecko opìt k èeskému království, ponìvadž jejich dosavadní pán, slezský vévoda Jindøich Javorský, jim ukládá tìžká bøemena. Tak daleko dolehla slezská otázka, která byla tehdy v popøedí zájmu krále Jana Lucemburského. K cestì do vzdálené ciziny pøimìla zástupce zhoøeleckých m욝anù nejspíše praktická úvaha zajistit si postoj krále Jana i souhlasem korunního prince. Tato skuteènost pøedznamenala pozdìjší Karlovy pøedstavy o politické úloze Slezska."

* Teto neobvyklý ohlas politiky èeského krále na paøížském královském dvoøe nám zachytil v pùsobivém vyprávìní kronikáø Petr Žitavský(FRB IV str.300, Zbraslavská kronika, 1976, str.375). O jeho vìrohodnosti není tøeba pochybovat s ohledem na Petrovu solidní informovanost a styky s francouzským prostøedím.

SPÌVÁÈEK, Jiøí: KAREL IV. Praha, Svoboda 1979.


Dìkuji za citaci, vzácná paní, dohledal jsem k tomu v komentáøi editorù Zbraslavské kroniky (HEØMANSKÝ, F.(ed); MERTLÍK, R.(ed). Zbraslavská kronika. 2. vyd., Praha: Nakladatelství svoboda, 1976, s. 495):
Jindøich Javorský byl nucen uzavøít 3. kvìtna 1329 ve Vratislavi s králem Janem (za Janova pobytu ve Vratislavi - návrat z litevské jízdy) dohodu o postoupení Zhoøelecka k èeské korunì (Regesta III., è. 1550-1551). Jindøich Javorský si pøi tom vymínil doživotní držení mìsta Laubanu a dvou hradù a pøijal v náhradu do konce života v Èechách panství Trutnov a Dvùr Králové.To už je informace se kterou se dá dále pracovat, ještì jednou dìkuji.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 úno 2007 20:24 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
Ryksa píše:
Kateøina: "Hmm, já se pøikláním k dùvodùm , které uvedl pan Maršálek".

Mohu se zeptat Kateøiny, k jakým dùvodùm pana Maršálka se pøiklání?


Jo jistì, promiò - myslela jsem ten, že dùvodem proè byla Anežka v dobì po smrti Jindøicha z Lipé u matky nebmuselo být její rozhárané manželství ale že ji oristì utìšovala, v dobì kdy matce nebylo zrovna fajn. Bylo by to logické, byly na sebe hodnì citovì vázané a Rejèka jí urèitì potøebovala. Bylo jim smutno a tak jak to dneska dìláme my , "prostì vypadly pryè."

Kateøinaa takhle vznikají fámy :lol: já jsem to neuvádìl jako možné vysvìtlení, ale poukazoval jsem na to, že bez solidních výkladù pramenù (které nám, zdá se, v tomto pøípadì zcela chybí) mùže být nepøeberné množství smìrù, kterými bychom se ve svých úvahách mohli dále ubírat...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 10:39 
Offline
Selka
Uživatelský avatar

Registrován: 31 led 2007 19:20
Příspěvky: 59
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Dìkuji za citaci, vzácná paní, dohledal jsem k tomu v komentáøi editorù Zbraslavské kroniky (HEØMANSKÝ, F.(ed); MERTLÍK, R.(ed). Zbraslavská kronika. 2. vyd., Praha: Nakladatelství svoboda, 1976, s. 495):
Jindøich Javorský byl nucen uzavøít 3. kvìtna 1329 ve Vratislavi s králem Janem (za Janova pobytu ve Vratislavi - návrat z litevské jízdy) dohodu o postoupení Zhoøelecka k èeské korunì (Regesta III., è. 1550-1551). Jindøich Javorský si pøi tom vymínil doživotní držení mìsta Laubanu a dvou hradù a pøijal v náhradu do konce života v Èechách panství Trutnov a Dvùr Králové.To už je informace se kterou se dá dále pracovat, ještì jednou dìkuji.[/quote]


Existují i další listiny RBM, které dokládají, jak to s majetkem Jindøicha Javorského skuteènì bylo. Samozøejmì si podržel také vìno Richenziny dcery Anežky, které smìnil za pùvodní vìnné mìsto Hradec (které dala Anežce Richenza)...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 14:58 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jindøichovi vìno samozøejmì náleželo a Hradec držel jako dohodnutou zástavu, dokud mu nebylo vyplaceno. Praha a Eliška Pøemyslovna to špatnì snášely pøedevším kvùli tomu, že nebyli schopni vyplácet Richenze její stanovený dùchod (a tím zase jí znemožnili vyplatit Javorskému vìno v hotovosti a tak se v èechách usadil další královský odpùrce, hájící své zájmy "proti" Elišce Pøemyslovnì).


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 17:07 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Maršálek píše:
Katerina píše:
Ryksa píše:
Kateøina: "Hmm, já se pøikláním k dùvodùm , které uvedl pan Maršálek".

Mohu se zeptat Kateøiny, k jakým dùvodùm pana Maršálka se pøiklání?


Jo jistì, promiò - myslela jsem ten, že dùvodem proè byla Anežka v dobì po smrti Jindøicha z Lipé u matky nebmuselo být její rozhárané manželství ale že ji oristì utìšovala, v dobì kdy matce nebylo zrovna fajn. Bylo by to logické, byly na sebe hodnì citovì vázané a Rejèka jí urèitì potøebovala. Bylo jim smutno a tak jak to dneska dìláme my , "prostì vypadly pryè."

Kateøinaa takhle vznikají fámy :lol: já jsem to neuvádìl jako možné vysvìtlení, ale poukazoval jsem na to, že bez solidních výkladù pramenù (které nám, zdá se, v tomto pøípadì zcela chybí) mùže být nepøeberné množství smìrù, kterými bychom se ve svých úvahách mohli dále ubírat...


:oops: Uz jsem pøitáhla otìže bujnému oøi své fantazie ...


K tìm pramenùm, pokud se chcete podívat - narazila jsem na takový projekt, který se jmenuje : Foundation of Medieval genealogy - sami se oznaèují jako oficální nezisková charita registrovaná v Anglii a Walesu . Je to pokus a pomìrnì široké zpracování støedovìkých zemí a panovnických rodù v angliètinì.

Èechy tam "najdeme" pod regionem Germany (Holy Roman Empire- Eastern Marches a jsou tam všichni námi diskutovaní od prvních Pøemyslovcù poèínaje.
Mají docela dobøe zpracované odkazy na prameny - dokonce v separatním oddílù Bibliografia.
JInak jsou na první pohled rodokmeny trochu nepøehledné - místy se objevují i zmínky o rùzných událostech - viz. u Jana Lucemburského krátký exkurz o jeho vpádu do Slezka 1327 apod. a v textu spousta odkazù .

Polsko je také zpracováno dost obsáhle. U Polákù vèetnì Jindøicha Javorského a Anežky jsem našla hodnì citací z knihy P.W. Knolla : The Rise of Polish Monarchy : Piast POland in Eastern and Central Europe 1320 -1370, problém je, že kniha vyšla v 1972 v Chichagu a Londýnì.

Jen bych se ponìkud obávala, zda úplnì všechny údaje v hlavních rodokmenech jsou vìrohodné (o odkazech a literatuøe nepochybuji) - narazila jsem zatím na jednu nepøesnost, zato fatální - Elišce Rejèce, mimochodem její rodièe jsou tam uvedeni docela podrobnì (ani jsem nevìdìla, že její babièka z matèiny strany byla Dánka !) tam pøisoudili tøi manžely, tím tøetím , od roku 1315 ! není nikdo jiný než Henrich z Lipe . Jo, tak ho tam napsali...
Mimo jiné se tam také snaží uvádìt všechny levoboèné dìti, u Pøemyslovcù - jmenovitì u Pøemysla Otakara II. jich mají celý seznam

ještì cesta, kdybyste se na to chtìli podívat : http://fmg.ac/Project/Medlands/index.htm ...a pak už jen vybíráte region

Kateøina


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 17:41 
Offline
Selka
Uživatelský avatar

Registrován: 31 led 2007 19:20
Příspěvky: 59
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kateøino, díky za zprávy.
Souhlasí Richenzin rodokmen s tímhle?
Pøímý pøedek Richenziny matky byl mìl být onen dánský král Waldemar I., který si pøišel do Èech pro nevìstu (dceru Pøemysla Otakara I. Markétu, v Dánsku nazývanou Dagmar. Dagmaøin jediný syn, ale zemøel mlád na lovu a dìti nemìl), Waldemar se podruhé oženil a jeho syn byl pokraèovatel královského rodu sahajícího až k Richenze...


Naposledy upravil Ryksa dne 12 úno 2007 19:23, celkově upraveno 2

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Pøedmìt
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 18:04 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Taky dìkuji.

V podstatì souhlasí - jen maminku nazývají Richiza Valdemarsdotter.

Jak vidno - mìla Richenza opravdu evropskou krev - o"d severu k jihu !Pradìd Valdemar Dánský , prababièka z Portugalska.

Sophie of Denmark - mìla s Valdemarem 7 dìtí, vèetnì Richenziny matky a pak se rozvedli .

kateøina


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 18:14 
Offline
Selka
Uživatelský avatar

Registrován: 31 led 2007 19:20
Příspěvky: 59
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jsou tam trochu nepøesnosti... asi pøeskakuju generaci, protože jsem už mezitím nahlížela do té Tvé genealogie. Pùvodnì jsem èetla, že se otec Richenziny matky nazýval Erik IV. ...
Ještì jednou Ti ale moc díky, je to super vìc!
Teï se hrabu v Braniborech, pak se vrátím do Dánska..


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 18:40 
Offline
Selka
Uživatelský avatar

Registrován: 31 led 2007 19:20
Příspěvky: 59
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
V tìch Braniborech jsem se úplnì ztratila. V domnìní, že Richenzin snoubenec Ota byl syn Oty V. Dlouhého jsem si zkopírovala jeho syna Otu...ale jsem nìkde mimo...
Ota je tam jako 4. dítì Oty V. ...


Naposledy upravil Ryksa dne 12 úno 2007 19:21, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: rodokmeny
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 18:50 
Offline
Selka
Uživatelský avatar

Registrován: 31 led 2007 19:20
Příspěvky: 59
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
rodokmeny


Naposledy upravil Ryksa dne 12 úno 2007 19:21, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 18:54 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pro pøehlednou genealogii evropských panovnických rodù doporuèuji:
LOUDA, J., MACLAGAN, M. Lines of succession, Heraldry of the royal families of Europe. 3. reprint, Slovensko, Martin: Aventinum, 1995.
Dannemark - table 16, 17
Sweden - Table 27
Bohemia - Table 86
Poland - table 132

zájemcùm oskenuji a pošlu mailem, není toho tolik (a snad se mi to vejde do skeneru) a je to opravdu pøehledné :lol: staèí poslat svùj mail SZ


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: rodokmeny
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 19:06 
Offline
Selka
Uživatelský avatar

Registrován: 31 led 2007 19:20
Příspěvky: 59
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
rodokmeny


Naposledy upravil Ryksa dne 12 úno 2007 19:19, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: rodokmeny
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 19:09 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Aby vás tady neobvinily z nelegálního kopírování :wink:

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: rodokmeny
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 19:49 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Aby vás tady neobvinily z nelegálního kopírování :wink:

tak mám naskenováno, posílám :wink:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 22 úno 2007 16:12 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Byla hodná vdova - nechala bìhem let vlády Jana Lucemburského vybudovat v románské bazilice pro svého mrtvého manžela Rudolfa oltáø sv. Šimona a Judy. A co mi pøijde komický (z dnešního pohledu) - v r. 1325 Alžbìta, vdova po èeském a polském králi Václavovi II. a Rudolfu I. Habsburském, oznamuje, že ves Køeèhoø, koupenou od Jindøicha z Lipé, vìnuje oltáøi, který nechala postavit ke cti sv. Šimona a Judy...A dále se v listinì stanovuje kdy a kolik grošù kanovníkùm a kdy a kolik svic a zádušních mší za Rudolfa. Je to projev bývalé náklonnosti milovanému muži, nebo vdìk za zvìtšení vdovského zajištìní a nebo støedovìká zbožnost?

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 277 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz