Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Rejstøík
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=2&t=82
Stránka 1 z 7

Autor:  Ježek [ 02 srp 2006 10:11 ]
Předmět příspěvku:  Rejstøík

Vše k rejstøíku: Dotazy, pøipomínky, chyby...

Autor:  Tekla [ 02 srp 2006 18:29 ]
Předmět příspěvku:  obsahlost

nevim, jestli se ona uvadena celkova obsahlost tyka jednoho hesla nebo celeho rejstriku - pokud je to ta druha moznost, tak budu hlasovat pro ni. - sama se pro to pokusim neco udelat, jen co na to vysetrim trochu casu - nechci delat neco jen tak na rychlo, aby to pak za nic nestalo...

Autor:  Ježek [ 02 srp 2006 20:42 ]
Předmět příspěvku: 

Jo, myslel jsem to jako obsáhlost rejstøíku, aby to bylo zøejmìjší, pøidal jsem další možnost.
Po nìdìli bych se pokusil postupnì pøidávat knížata a pozdìji beneficiární šlechtu a první pozemkovou...

Autor:  Tekla [ 02 srp 2006 20:45 ]
Předmět příspěvku: 

Ježek píše:
Jo, myslel jsem to jako obsáhlost rejstøíku, aby to bylo zøejmìjší, pøidal jsem další možnost.
Po nìdìli bych se pokusil postupnì pøidávat knížata a pozdìji beneficiární šlechtu a první pozemkovou...


Muzu kdyztak udelat Borivoje - Bretislava, zbytek bych prenechala znalejsim a zkusenejsim :)

Autor:  Ježek [ 02 srp 2006 20:51 ]
Předmět příspěvku: 

Tekla píše:
Muzu kdyztak udelat Borivoje - Bretislava, zbytek bych prenechala znalejsim a zkusenejsim :)

No výbornì... Právì v tomhle období tak pevný nejsem. Dotáhnu to zatím do Pøemysla I.

Autor:  Návštěvník [ 02 srp 2006 20:57 ]
Předmět příspěvku: 

Ježek píše:
Tekla píše:
Muzu kdyztak udelat Borivoje - Bretislava, zbytek bych prenechala znalejsim a zkusenejsim :)

No výbornì... Právì v tomhle období tak pevný nejsem. Dotáhnu to zatím do Pøemysla I.


OK, jsme ddomluveni.

Autor:  Tekla [ 02 srp 2006 21:00 ]
Předmět příspěvku: 

Anonymous píše:
Ježek píše:
Tekla píše:
Muzu kdyztak udelat Borivoje - Bretislava, zbytek bych prenechala znalejsim a zkusenejsim :)

No výbornì... Právì v tomhle období tak pevný nejsem. Dotáhnu to zatím do Pøemysla I.


OK, jsme ddomluveni.


...ehm...to jsem byla ja...to prihlasovani mi porad dela problemy, musi to bejt prez zpravy, jinak jsem anonymni...

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 03 srp 2006 11:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: obsahlost

Tekla píše:
...nevim, jestli se ona uvedena celkova obsahlost tyka jednoho hesla nebo celeho rejstriku - pokud je to ta druha moznost, tak budu hlasovat pro ni....

Nechci do toho moc zasahovat, ale mám dojem, že celková obsáhlost je celkem pochopitelná vìc, pokud se s rejstøíkem poèítá do budoucna...Pak bude pøibývat jak poèet jmen, tak jejich rùznorodost nejen spoleèenským postavením.
Pøipadá mi, že tento, dnes pøevažující hlas, je spíše jen ujištìním toho, že má být v rejstøíku dál pokraèováno a neøeší nic o pøáních jeho obsahu... :?
Nebo máte s Ježkem obavy, aby nebyl "zahlcen" pouze šlechtou pozdního støedovìku? :D

Autor:  Ježek [ 03 srp 2006 11:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: obsahlost

Przemysl de Nyestieyky píše:
Nebo máte s Ježkem obavy, aby nebyl "zahlcen" pouze šlechtou pozdního støedovìku? :D

Mám obavy?

No, obsáhlost. To je spíš takový kompromis, dùraz na vyváženost všech rùzných skupin...

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 17 srp 2006 17:28 ]
Předmět příspěvku:  registøík + kategorie

Bylo by hodnì od vìci, vytvoøit v rejstøíku ještì kategorie "cizí šlechta" a "jiné královské rody"?
Nebo budem nìmeckou šlechtu dávat k èeský a Lucemburky k ostatním? :?

Autor:  Ježek [ 18 srp 2006 13:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: registøík + kategorie

Przemysl de Nyestieyky píše:
Bylo by hodnì od vìci, vytvoøit v rejstøíku ještì kategorie "cizí šlechta" a "jiné královské rody"?
Nebo budem nìmeckou šlechtu dávat k èeský a Lucemburky k ostatním? :?

vidìl bych to na èeští panovníci, cizi panovníci a ostatní ...

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 27 srp 2006 12:41 ]
Předmět příspěvku:  ženská emancipace v rejstøíku

Moji milí a drazí! Provolávejte, pokud možno hlasitì ať to slyší i sousedi vedlejšího království - sláva!!!. Radujte se po celé tøi dni neúnavnì (ve svém vlastním osobním volnu) a snad i déle podle svých možností a schopností!
Dùvod oslav je prozaický. Bylo pøidáno další jméno do rejstøíku, tentokrát žena! Myslím, že ženské emancipaci neboli zrovnoprávnìní bylo uèinìno zadost!
:lol:

Autor:  Przemysl de Nyest. [ 25 říj 2006 14:05 ]
Předmět příspěvku:  nepatrné technické úpravy rejstøíku?

Všiml jsem si nových jmen v rejstøíku osobností od Tekly. Dobrá práce (pøestože to je pro mne období vzdálené tak, že tam ani nedohlédnu :D ), ale myslím že tam je vnesen i jeden nový zajímavý prvek - Tekla na konci profilu osobnosti uvádí rodinou vazbu té osoby tak trochu "indexovì" - (pro pø.: manželka:...
dìti:....
)
Myslím že takovéto "technické údaje" zpøehledòují hledání v textu. Nìkdy èlovìk potøebuje jen vyhledat nìjaké souvislosti u konkrétního tøeba šlechtice a takhle kvùli tìmto oddìleným datùm nemusí proèítat dvì stránky textu jestli na nì narazí.
Myslím si, že to vùbec není od vìci a že bychom mohli pouvažovat o tom, jestli by se nehodilo nìkterá data tímto zpùsobem nevyèleòovat i u dalších profilù, aby to bylo jednotnìjší - i když na druhou stranu je dobøe, že obsah textu nese individuální zpracování (kterého se ostatnì ani tyto úpravy nijak nedotknou).
Ideální by asi bylo, jak udìlal Ježek ve svých Dìpolticích, pøímo vybrazení nejbližšího rozrodu. Ale to bude náplní budoucna, nových stránek a jiného tématu.
Mì osobnì by se líbilo, aby u každého profilu bylo i malé vyobrazení rodového erbu... ;)

Autor:  Ježek [ 25 říj 2006 16:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: nepatrné technické úpravy rejstøíku?

Rozsekám Ti, Pøemku Tvùj pøíspìvek na kousky.
Przemysl de Nyest. píše:
Tekla na konci profilu osobnosti uvádí rodinou vazbu té osoby tak trochu "indexovì" - (pro pø.: manželka:...
dìti:....
)

èasem to provážu odkazama.

Przemysl de Nyest. píše:
Ideální by asi bylo, jak udìlal Ježek ve svých Dìpolticích, pøímo vybrazení nejbližšího rozrodu. Ale to bude náplní budoucna, nových stránek a jiného tématu.

Jestli budu nìkdy machr na ten flash, tak by to šlo i nìjak pohyblivì, že si èlovìk mùže "listovat" v rodokmenu. Neska jsem se ptal na Dìpoltice v SOA v CR, nejvýš si ale pøi dalším studiu sáhnu na knihu asi 100 starou, musel bych jinak do Prahy.
Do budoucna v rejstøíku: urèitì spravit funkènost písmen a seøadit lidi podle abecedy.
Przemysl de Nyest. píše:
Mì osobnì by se líbilo, aby u každého profilu bylo i malé vyobrazení rodového erbu... ;)
To tam snad jde i ze základu, mít obrázek postavy...
Ale i tak není pro mne problém tam vložit nìjaký zaslaný obrázek.

Autor:  Jiří Motyčka [ 25 říj 2006 20:59 ]
Předmět příspěvku:  èí je které heslo.

Ty, Ježku, a Tekla byste texty k heslùm mìli podepisovat svojí znaèkou (jako Pøemek), abych se v tom orientoval. Ale nejen moje malièkost, že...

Autor:  Ježek [ 25 říj 2006 21:17 ]
Předmět příspěvku:  Re: èí je které heslo.

Jiøí Motyèka píše:
Ty, Ježku, a Tekla byste texty k heslùm mìli podepisovat svojí znaèkou (jako Pøemek), abych se v tom orientoval. Ale nejen moje malièkost, že...

U Tekliných "lidí" jsem napsal: Napsala Tekla, doufám

Autor:  Simka [ 26 říj 2006 03:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: èí je které heslo.

Jiøí Motyèka píše:
Ty, Ježku, a Tekla byste texty k heslùm mìli podepisovat svojí znaèkou (jako Pøemek), abych se v tom orientoval. Ale nejen moje malièkost, že...

Nejsem si jistá,jestli už toto téma tam není.Ale chtìla jsem se zeptat,zda by bylo možné zaøadit i panovnici Marii Terezii.

Autor:  Simka [ 26 říj 2006 03:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: èí je které heslo.

Jiøí Motyèka píše:
Ty, Ježku, a Tekla byste texty k heslùm mìli podepisovat svojí znaèkou (jako Pøemek), abych se v tom orientoval. Ale nejen moje malièkost, že...

Nejsem si jistá,jestli už toto téma tam není.Ale chtìla jsem se zeptat,zda by bylo možné zaøadit i panovnici Marii Terezii.

Autor:  Jiří Motyčka [ 26 říj 2006 06:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: èí je které heslo.

Ježek píše:
U Tekliných "lidí" jsem napsal: Napsala Tekla, doufám

Jo je to tam. Sorry. Takže jsem èetl zatím jen tvoje a Pøemkovy... :D :(

Autor:  elizabeth [ 26 říj 2006 08:42 ]
Předmět příspěvku:  Osobnosti kralovske a slechty 13. a pocatku 14. stoleti

Chybi mi tam kuprikladu Zavis z Falkenstejna :) , Jindrich z Lipe, Hynek z Dube, Jindrich z Rozmerka, Vilem z Landstejna a vubec 13. stoleti konec a 14. stoleti zacatek. Rozmberky a Landstejny prenecham povolanejsim ( Landstejn), ale ten zbytek si mohu vzit na starost. Zavis by mohl jit rychle, na zbytek budu potrebovat kratkou pripravu. A co cesti kralove? Lakaji me Premyslove Otakarove, psali by se mi dobre. Je mozne mi tyto osoby ( spis osobnosti) sverit?

Stránka 1 z 7 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/