Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 24 led 2021 03:47

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 135 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další

Pøi sestavování rejstøíku klást dùraz na:
známé osobnosti  11%  [ 2 ]
ménì známé osobnosti (regionální šlechta)  22%  [ 4 ]
døívìjší osoby  11%  [ 2 ]
pozdìjší osoby  0%  [ 0 ]
èeské osoby  17%  [ 3 ]
cizí osoby  0%  [ 0 ]
celkovou obsáhlost  17%  [ 3 ]
podrobnost jednotlivých osob  22%  [ 4 ]
Celkem hlasů : 18
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: bez pøedmìtu
UNREAD_POSTNapsal: 02 led 2007 01:17 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Tady jsem èekal vyjádøení duchovního otce (když jsme u toho termínu) Rejstøíku, zas je ale pravda, že vìtšina lidí u kterých se úprava musela dìlat je pro nìj z dob pravìkých :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: bez pøedmìtu
UNREAD_POSTNapsal: 02 led 2007 12:02 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Tady jsem èekal vyjádøení duchovního otce...
Pøemýšlel jsem o tom. Ono se jakoby "pøíjmení" Pøemyslovec témìø neužívá. Oproti tomu se ale vždy aplikuje pøed jméno, aby se zdùraznila dynastická souvislost.
Výjimkou je tøeba Eliška Pøemyslovna, kde pro pøefrekventovanost tohoto jména není vyhnutí a kde to uvádí i odborná literatura.
Já uvažoval i o Janu Parricidovi, zda jej napsat pouze tímto pojmem, jak je všeobecnì znám, nebo k nìmu pøipojit i pøíjmení "Habsburský"? Ale u Bolka II., tedy Piastovce, jsem vynechal piastoveckou pøíslušnost, protože bych v tomto pøípadì zavádìl zcela nové jméno. On sám byl v listinách jmenován buï jako Nos Bolko Dei gracia dux Slezie, dominus de Furstenberg in Swidnicz et marchio Lusacie... (1365), nebo obyèejnì: Herzog Bolko. Ale samozøejmì, že pouze Bolko by bylo nicneøíkající. Podle rodové posloupnosti mu byla pro œwidnicko-jaworskou vìtev pøiøazena øadová èíslovka (II.) ulehèující genealogickou orientaci.
Ale tyto jmenné èíslovky je nutno brát pouze jako historicko-genealogickou pomùcku užívanou v odborné literatuøe. Tam se také pøidává dodateèné jméno "Malý", který pravdìpodobnì vychází z nìjakého pramenu, kde byl zmínìn (aè vìøím že zcela výjimeènì). Proto jsem i já ponechal jeho jméno kompletní jako Bolko II. Malý. Již toto jméno zcela jasnì urèuje, o koho se jedná, protože nikdo jiný se tak neznaèí.
Pokud u Pøemyslovcù existuje možnost rodové posloupnosti znázornìná v èíslovkách, tak je to dobøe, ale u vládnoucího rodu je riziko, že bude zamìòována genealogická s královskou. (èíslovka Karla IV. respektuje poøadovost císaøského opakování, nikoliv rodovou nebo královskou - Rudolf III. Habsburský byl èeským králem Rudolfem I.) a pokud lze k nìmu pøidat i další jméno, preferoval bych ho tedy v kompletní genealogické podobì.
Pøemyslovec bych pøidával až v krajním pøípadì, pokud by se nedal oznaèit jinak. Navíc dynastickou pøíslušnost zvýrazòuje v našem pøípadì již jen to, že pro Pøemyslovce máme vlastní kategorii v rejstøíku.
Uff,... :)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: 2.arcibiskup pražský
UNREAD_POSTNapsal: 17 led 2007 15:52 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Koneènì se mi podaøilo po delších prùtazích do REJSTØÍKu zpracovat arcibiskupa Jana VIII. (Jan Oèko z Vlašimi). Jan Oèko byl osobním pøítelem Karla IV. a pøíslušníkem šlechtického rodu.
Nyní jsou tedy zpracováni první tøi arcibiskupové od zøízení pražského arcibiskupství. Myslím, že ti nejvýznamnìjší. Ještì by se hodil Zbynìk Házmburk, ale to nech je úkolem povolanìjších. :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: EPISCOPVS et ARCHIEPISCOPUS Pragensis
UNREAD_POSTNapsal: 17 led 2007 16:05 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Koneènì se mi podaøilo po delších prùtazích do REJSTØÍKu zpracovat arcibiskupa Jana VIII. (Jan Oèko z Vlašimi). Jan Oèko byl osobním pøítelem Karla IV. a pøíslušníkem šlechtického rodu.
Nyní jsou tedy zpracováni první tøi arcibiskupové od zøízení pražského arcibiskupství. Myslím, že ti nejvýznamnìjší. Ještì by se hodil Zbynìk Házmburk, ale to nech je úkolem povolanìjších. :D

Mám v plánu vytvoøit pøehled pražských biskupù a arcibiskupù jako èlánek, kde bude seznam a u zpracovaných bude jméno zároveò odkazem. Ještì je v rejstøíku Jaromír (1068-90) Stejnì tak u knížat. Tam bude jednak odkaz na èlovìka a jednak na vládu. Tyhle vìci by tady mìly být.
Pøemku, chceš zaøazení klerika do rejstøíku jako novinku? Neska asi zkompletuju rodokmen Piastovcù do Polsky dzielnicowe - tedy do Køivoústého.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: pøíjmením Pøemyslovec
UNREAD_POSTNapsal: 20 led 2007 17:16 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ještì jednou do toho vstoupím. Zrovna jsem se probíral rejstøíkem a nìjak rušivì na mì ta pøemyslovská pøíjmení pùsobí.
Pøíkladnì Boleslav I. Ukrutný nebo jeho bratr svatý Václav. Tato forma jmen je myslím vystižná a tìžko povede k nìjaké zámìnì.
Kdežto pøidáním pøíjmení "Pøemyslovec" se tvoøí u tìchto jmen zcela nové, nezvyklé jméno. Skoro to pùsobí jako by šlo o nìkoho jiného.
Myslím si, že pro odlišení nìkterých zamìnitelných jmen, jinak neodlišitelných, je to výborný doplnìk jména, ale otrockým vsouváním za každé jméno spíše dochází ke komolení - k tvoøení nìèeho nového - a to, myslím, není vždy nejvhodnìjší.
Používal bych toto obohacování velice individuálnì, na mnohých místech zcela postaèí pøívlastek (Malý, Ukrutný, svatý, Parricida aj.).
Toto je pouze mùj subjektivní pohled. Nemusí být správný a již v žádném pøípadì nemá za cíl poukazovat na žádnou chybu.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Pøemyslovec...
UNREAD_POSTNapsal: 20 led 2007 18:27 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Vcelku souhlasím s tím, co píše výše ( :) ) Pøemysl. Když jsem dneska psala Boleslava I., pøipojila jsem pøíjmení Pøemyslovec proto, abych se pøizpùsobila tomu, jak jsem si všimla, že jsou Pøemyslovci v rejstøíku pojmenováni - nìjak mi sice uniklo, proè se tak dìje, ale to je proto, že nìjak nestíhám dùkladnì doèítat všechny pøíspìvky na fóru. Øekla jsem si tedy, že jste se na tom pravdìpodobnì dohodli a proto to budu respektovat. Každopádnì Boleslav I. Ukrutný Pøemyslovec na mnì pùsobí taky divnì, skoro až komicky :)

Pokud jde o zpùsob, jak odlišit osobnosti - aby nedocházelo k zámìnì - staèilo by myslím, kdyby se jejich rodová pøíslušnost uvádìla hned v úvodu - napø. otec XX z rodu Pøemyslovcù (Lucemburkù, atd.), matka XY - dcera XYZ z rodu Babenberkù (Piastù, atd).

V seznamu osobností zaøazených do rejstøíku pak myslím staèí jméno + pøídomek a do závorky rok úmrtí, jak je obvyklé - napø. Boleslav I. Ukrutný (+ 967/72). Podle data úmrtí se dá totiž snadno rozlišit mezi dvìma osobami stejného jména.

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Vládnoucí...
UNREAD_POSTNapsal: 25 led 2007 20:09 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Už jsem to vymyslel - celé jméno - napø.: Ota I. Olomoucký se napíše do kolonky Predikát. Pøemyslovec už nebude. Predikát, pøípadnì celé jméno bude v seznamu lidí tuènì, jméno šlechtice nebude tuènì. Tím se docílí toho, že budou inteligentnì setøízení mezi ostatními. Navíc v titulku stránky bude celé jméno.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: poradi
UNREAD_POSTNapsal: 30 led 2007 19:45 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jeste mam takovy stouravy dotaz k rejstriku - neslo by nejak zaridit, aby byla jmena serazena podle abecedy? Ted to jeste neni takovy problem, ale az bude citat treba stovky jmen (jsem optimistka :) ), bude orientace v nem dost neprehledna...

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: poradi
UNREAD_POSTNapsal: 30 led 2007 20:01 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Tekla píše:
Jeste mam takovy stouravy dotaz k rejstriku - neslo by nejak zaridit, aby byla jmena serazena podle abecedy? Ted to jeste neni takovy problem, ale az bude citat treba stovky jmen (jsem optimistka :) ), bude orientace v nem dost neprehledna...

To nad tim to øeší, jen jsem se ještì k tomu nedostal. Jen to neøeší zatím lidi z jednoho rodu...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: poradi
UNREAD_POSTNapsal: 30 led 2007 20:06 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
...Jen to neøeší zatím lidi z jednoho rodu...
Jakto že ne??
Vždy predikáty jsou od toho a tak staèí zadat vyhledat pøíslušné písmeno v predikátech. U Pøemyslovcù to není tøeba, jelikož mají samostatnou kategorii, kde kromì nich není nikdo jiný...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: poradi
UNREAD_POSTNapsal: 31 led 2007 19:16 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Ježek píše:
...Jen to neøeší zatím lidi z jednoho rodu...
Jakto že ne??
Vždy predikáty jsou od toho a tak staèí zadat vyhledat pøíslušné písmeno v predikátech. U Pøemyslovcù to není tøeba, jelikož mají samostatnou kategorii, kde kromì nich není nikdo jiný...

Neøeší to když máš dva lidi ze stejného místa, øadí je to ne podle abecedy, ale podle toho v jaké poøadí je tam dáš. Budu na tom muset zapracovat...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 06 úno 2007 15:27 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Myslim, ze rejstrik ted vypada dobre. Myslim to, ze tam neni za kazdym Vaclavem Premyslovec.:)

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Zbývající neposlední Pøemyslovci
UNREAD_POSTNapsal: 16 úno 2007 21:58 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Kdo zbývá z knížectví:
Obrázek
Neberte to jako umìlecké ani historiografické dílo...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 17 úno 2007 11:38 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Kdo zbývá z knížectví:...
No jestli to jsou ti nepøeškrtnutí, tak to jich ještì zbývá pomìrnì dost, že?... :)

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 17 úno 2007 13:06 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Jiøí Motyèka píše:
Ježek píše:
Kdo zbývá z knížectví:...
No jestli to jsou ti nepøeškrtnutí, tak to jich ještì zbývá pomìrnì dost, že?... :)

Ber to z tý lepší stránky - 35 už jich je... Ale nìjaký ani neplánuju. Svatobora, syna Spytihnìva, syny Boøivoje II. Vojslava, syna Vladislava krále...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: pøemyslùv lid
UNREAD_POSTNapsal: 17 úno 2007 14:42 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak koukám, že Pøemyslovci jsou dost v kursu, :( ...oproti šlechtì a duchovním, ke kterým se nikdo moc nemá.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: pøemyslùv lid
UNREAD_POSTNapsal: 17 úno 2007 15:30 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Tak koukám, že Pøemyslovci jsou dost v kursu, :(


Právì, že ne a snažíme se to napravit

Przemysl de Nyestieyky píše:
...oproti šlechtì a duchovním, ke kterým se nikdo moc nemá.

Ale jeden odborník se k tomu má :wink:

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Premyslovci
UNREAD_POSTNapsal: 17 úno 2007 15:31 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Já jsem ochotná je udìlat až po Vladislava II. - materiál k tomu mám, jen to nebude asi moc rychle... na každýho potøebuju aspoò tejden (respektive jeden víkend)... Jaromíra dneska doklepnu... :)

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Premyslovci
UNREAD_POSTNapsal: 17 úno 2007 15:36 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Tekla píše:
Já jsem ochotná je udìlat až po Vladislava II. - materiál k tomu mám, jen to nebude asi moc rychle... na každýho potøebuju aspoò tejden (respektive jeden víkend)... Jaromíra dneska doklepnu... :)

Díky za nabídku...
Mì se nechce do Vratislava rexe, ale jeho staršího bratra bych udìlal...
Sobìslavovce a Vladislavovce udìlám. Nevím, jak krále, ale pak bych se docela dal do okolních vládcù - Piastovcù, císaøù, Babenbergù...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Premyslovci
UNREAD_POSTNapsal: 17 úno 2007 15:45 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Tekla píše:
Já jsem ochotná je udìlat až po Vladislava II. - materiál k tomu mám, jen to nebude asi moc rychle... na každýho potøebuju aspoò tejden (respektive jeden víkend)... Jaromíra dneska doklepnu... :)

Díky za nabídku...
Mì se nechce do Vratislava rexe, ale jeho staršího bratra bych udìlal...
Sobìslavovce a Vladislavovce udìlám. Nevím, jak krále, ale pak bych se docela dal do okolních vládcù - Piastovcù, císaøù, Babenbergù...


OK, tak ja udìlam ještì Oldu, Bøéu, Vráu a Vláïu II. pak bych mohla - výhledovì - zpracovat Otony a nìjakou nìmeckou šlechtu, která má vztah k naší... a taky ty Pøemyslovny by si zasloužily mít heslo v rejstøíku... sakra, práce jak na kostele... :shock: :)

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 135 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz