Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Nové články na stránkách
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=2&t=580
Stránka 4 z 13

Autor:  elizabeth [ 21 bře 2008 10:52 ]
Předmět příspěvku:  Re: èlánky výhledovì

Ježek píše:
Teï bude èlánek od Katky - II. díl JL, pak bych mohl dát zase úryvek z Galla anonyma (30.3.)
Po srazu tam mùžeme zveøejnit refaráty.
Ale jak ty 3 týdny mezitím?
Pokusila bych se napsat Jindøicha III. Francouzského ( pokud mi Jur pomùže s jeho vládou v Polsku),ale to není ani støedovìk ani èeský dìjiny, tak je otázka, zda by byl zájem. Jinak hodlám napsat nìco o vztahu Pøemysla Otakara II. a šlechty ( rakouské, štýrské i èeské) ale to taková rychlovka nebude. Na to potøebuju èas (hodnì èasu). A zase Alžbìtu Bathory bych chtìla skloubit s uvedením Jakubiskova filmu do kin. Takže s horizontem tìch 3 týdnù pøichází do úvahy jedinì ten Jindøich.

Autor:  jur [ 21 bře 2008 11:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: èlánky výhledovì

elizabeth píše:
( pokud mi Jur pomùže s jeho vládou v Polsku),

Trochu jsem uz psal v diskusi o nem, pokud jeste neco bude treba, v ramci mych skromnych moznosti zkusim doplnit.

Tak me napada, ze clanek na strankach Krale Jezka by si zaslouzil Pawe³ W³odkowic, absolvent Prazske university a pozdeji rektor Krakovske university.

Autor:  Ježek [ 21 bře 2008 11:07 ]
Předmět příspěvku: 

Zajímavé jsou názory na polskou korunu Vratislava II. To bych mohl èasem shrnout - týká se to beztak celé jeho kariéry, ale teï mne èekají jisté nepøíjemnosti a malichernosti ve škole, takže asi tu šlechtu a pak budu mít èas až v èervnu.

Autor:  elizabeth [ 21 bře 2008 11:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: èlánky výhledovì

jur píše:
elizabeth píše:
( pokud mi Jur pomùže s jeho vládou v Polsku),

Neco jsem uz psal v diskusi o nem, pokud jeste neco bude treba, v ramci mych skromnych moznosti doplnim.
Já vím, pøesnì tak jsem to myslela, že pokud budu mít nìjaký dotaz, budu se Tì ptát. Díky.

Autor:  Katerina [ 21 bře 2008 14:14 ]
Předmět příspěvku:  Re: èlánky výhledovì

Ježek píše:
Teï bude èlánek od Katky - II. díl JL, pak bych mohl dát zase úryvek z Galla anonyma (30.3.)
Po srazu tam mùžeme zveøejnit refaráty.
Ale jak ty 3 týdny mezitím?


No mì èeká pøedposlední díl JL - ale na ten ted potøebuji ještì tak 3 týdny.

Po Jeníkovi L. jsem slíbila Zikmunda, ale to bude taky náøez, a pak mì docela lákají nìkteøí Janovi vnuci, jen nevím, jestli by se mi tahle generace moravských Lucemburkù vešla do jednoho èlánku .
Cítím, že by to chtìlo nìco kratšího na oddych. Napadá mì, ale nechci nic slíbit, tøeba ten Guillaume de Machaut - myslíte, že by to mohlo lidi zajímat - je to dost o básních a hudbì ...

Autor:  Zany [ 23 bře 2008 20:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: èlánky výhledovì

Katerina píše:
No mì èeká pøedposlední díl JL -

II. díl Jana Lucemburského:

jen bych upozornil na pár pøeklepù:
"jsou potvrzeny øímských králem Jindøichem VII."
"krutì potrestal za nepodaøenou vzporu."
"Pøedevším z tohoto dùvodu vyhlašuje jIndøich VII."
"tedy smìrem k urozeným pánùv zemì politiku vládnoucího suveréna."
"donášení èeských pánù pøipadalo Janovi vzláštì po nepochybnì"
"oba arcibiskupové Mohuèský a Trevírský"
"poté se pøesouvají k švábskému mìsru Esslingen"

èárka navíc: "Poslední Pøemyslovec Václav III. nemìl bìhem krátkého období své vlády èas, zaujmout k tomuto jevu"
u èárek, dvouteèek a otazníkù imho nemají co dìlat mezery pøed znaky, ty mají následovat hned po slovì

Autor:  floriš [ 25 bře 2008 10:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: èlánky výhledovì

Zany píše:
...èárka navíc: "Poslední Pøemyslovec Václav III. nemìl bìhem krátkého období své vlády èas, zaujmout k tomuto jevu"...
nebuï úzkoprsý, pøíteli - jedna navíc je bohatì vyrovnána cca 15 chybìjícími...

Autor:  Katerina [ 25 bře 2008 13:28 ]
Předmět příspěvku:  RE: pøeklepy

No, Zany má pravdu, stydím se, divné je, že jsem ten èlánek èetla alespoò 100x postupnì jak vznikal a asi 10x když byl hotový a kontrolovala jsem i mezery mezi slovy. To ale asi bude tím, že pak už èlovìk pro oèi nevidí, ale nemìlo se mi to stát. :oops: :oops: :oops:

Autor:  Tekla [ 25 bře 2008 14:05 ]
Předmět příspěvku:  Re: RE: pøeklepy

Katerina píše:
stydím se


Katko, nemas se za co stydet - tyhle chybky jsou bezne a normalni (z toho duvodu existuji editori a korektori, aby je vychytali), nevim proc mi tentokrat Jezek neposlal tenhle textik pred uverejnenim k precteni - snad bych aspon cast z toho odstranila....

hmm... mozna je to proto, ze jsem mu psala, ze nemam ted cas editovat 18ti strankovy preklad Galla... :wink: ale tam to neni ani tak o vychytavani preklepu, ale o prekladu Jezkova prekladu do srozumitelne cestiny... 8) :D

btw. ja si ted taky nasla chyby v tech Slovanech, a to jsem je taky cetla asi 50x ...

Autor:  Katerina [ 25 bře 2008 14:26 ]
Předmět příspěvku: 

Díky, milá Teklo,
ještì se zeptám cíœaøe, tøeba se dají chyby nìjak opravit pøímo v èlánku.

Autor:  Tekla [ 25 bře 2008 14:38 ]
Předmět příspěvku: 

Katerina píše:
Díky, milá Teklo,
ještì se zeptám cíœaøe, tøeba se dají chyby nìjak opravit pøímo v èlánku.


nebuj, opravit to jiste pujde... tak ja si to vytisknu a vecer si to jeste v klidu prectu...

Autor:  Zany [ 25 bře 2008 15:06 ]
Předmět příspěvku: 

ale to je normální, já si ve svých textech taky nevšimnu chyb, které jiného praští do oèí. Asi je to nìjaká autorská slepota.

Floriši, chybìjící èárky nehlásím, bo v nich taky nemám stoprocentnì jasno, ale tahle nadbyteèná byla tutovka :)

Autor:  Ježek [ 25 bře 2008 15:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: RE: pøeklepy

Tekla píše:
hmm... mozna je to proto, ze jsem mu psala, ze nemam ted cas editovat 18ti strankovy preklad Galla...

Jo, tak nìjak to bude.

Prostì sem riskoval a koukám, že tady to není tak úspìšný, jak ve škole ...

Ale Floriš dal toho Galla za pár hodin :palec: A pak sem dostal sadu, že neumim èesky :oops:

Autor:  floriš [ 26 bře 2008 12:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: RE: pøeklepy

Ježek píše:
...Ale Floriš dal toho Galla za pár hodin :palec: A pak sem dostal sadu, že neumim èesky :oops:
No jo, když se obrátíš na profíka, t. è. na neplánovaném pracovním volnu, nota-bene v termínu, kdy je archiv i kuleèník zavøený a vinohrad pod snìhem, jede to pak po másle. :lol:

Autor:  Ježek [ 06 dub 2008 19:01 ]
Předmět příspěvku:  èlánky

Tak, v tìchto chvílích jde na stránky èlánek od Pøemka, pøíští týden od Hanky o Jindøichovi.
Co v termínu srazu? Jedna možnost dát tam už nìjaký z referátù- ale stihne se to zkontrolovat?

Autor:  Ježek [ 07 dub 2008 17:37 ]
Předmět příspěvku:  UK

Jsme neska prošvihli výroèí založení Karlovky ...

Autor:  Tekla [ 08 dub 2008 05:49 ]
Předmět příspěvku:  Re: èlánky

Ježek píše:
Jedna možnost dát tam už nìjaký z referátù- ale stihne se to zkontrolovat?


kdyz se to stihne napsat, stihne se to i zkontrolovat :wink:

Autor:  Ježek [ 08 dub 2008 13:49 ]
Předmět příspěvku:  Re: èlánky

Tekla píše:
kdyz se to stihne napsat, stihne se to i zkontrolovat :wink:

Tak fajn, napsaný to už je :)

Autor:  floriš [ 09 dub 2008 08:17 ]
Předmět příspěvku:  Re: èlánky

Ježek píše:
Tekla píše:
kdyz se to stihne napsat, stihne se to i zkontrolovat :wink:

Tak fajn, napsaný to už je :)
Mám si udìlat kus èasu, nebo to zmákneš po klasické linii?

Autor:  Ježek [ 09 dub 2008 20:57 ]
Předmět příspěvku:  jak se mi to rýmuje :)

floriš píše:
Ježek píše:
Tak fajn, napsaný to už je :)
Mám si udìlat kus èasu, nebo to zmákneš po klasické linii?

Jelikož to bude referát ze srazu, domluvíme se na srazu ...

Stránka 4 z 13 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/