Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Nové články na stránkách
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=2&t=580
Stránka 2 z 13

Autor:  Ježek [ 30 pro 2007 20:08 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
Ale tøeba španìlské dìjiny jsou dìsnì zajímavé, ale blbì knižnì v èeštinì pokryté.:( :twisted:

Ze zdejších zdrojù Acomì zaplatíme pùlroèní stáž ve Španìlsku - studijní úèely psaní èlánkù o španìlských reáliích. Pak se koukneme zevrubnìji na slovo zdroje a Acoma dostane pouze a jen španìlskou gramatiku :)

Jinak se ale tanhle problém, v tomto tématì nastolený, zaèíná tak nìjak øešit bezdìky, èi spíše jinde ...

Autor:  acoma [ 02 led 2008 09:33 ]
Předmět příspěvku: 

Ježek píše:

Jinak se ale tanhle problém, v tomto tématì nastolený, zaèíná tak nìjak øešit bezdìky, èi spíše jinde ...
:?: :idea:

Autor:  Jiří Motyčka [ 03 led 2008 18:48 ]
Předmět příspěvku:  Lucemburkové

Byl bych velice rád, kdyby fundovaný pøíspìvek Mildiho o Karlu IV. skonèil jako èlánek na hlavních stránkách tohoto webu a nezùstal jen v pøespìvcích, kde je ho jaksi škoda. Ale to už je vìc admina...
A dále. Katka se chystá na Jana L., pamatuji-li si to dobøe i na Zikmunda, a pokud by nikdo jiný nemìl zájem, moje nepatrnost by se ujala Václava IV. A mìli bychom tam kompletní Lucemburky v královské linii. :wink:
Je to zatím (po domluvì s ježkem) návrh do diskuze...

Autor:  Ježek [ 17 led 2008 19:20 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
:?: :idea:

Tady jsem myslel, že Zany napíše nìco o naší první katedrále, èi nìèem souvisejícím s Vítem (po tom výletu).
Jiøí Motyèka píše:
Byl bych velice rád, kdyby fundovaný pøíspìvek Mildiho o Karlu IV. skonèil jako èlánek na hlavních stránkách tohoto webu

Tohle se mi vyjednat nepovedlo :(

Autor:  Jiří Motyčka [ 18 led 2008 10:18 ]
Předmět příspěvku: 

Ježek píše:
JM píše:
Byl bych velice rád, kdyby fundovaný pøíspìvek Mildiho o Karlu IV. skonèil jako èlánek na hlavních stránkách tohoto webu

Tohle se mi vyjednat nepovedlo :(
Pro Boha, proè?... :?: :?

Autor:  Katerina [ 18 led 2008 11:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: Lucemburkové

Jiøí Motyèka píše:
Byl bych velice rád, kdyby fundovaný pøíspìvek Mildiho o Karlu IV. skonèil jako èlánek na hlavních stránkách tohoto webu a nezùstal jen v pøespìvcích, kde je ho jaksi škoda. Ale to už je vìc admina...
A dále. Katka se chystá na Jana L., pamatuji-li si to dobøe i na Zikmunda, a pokud by nikdo jiný nemìl zájem, moje nepatrnost by se ujala Václava IV. A mìli bychom tam kompletní Lucemburky v královské linii. :wink:
Je to zatím (po domluvì s ježkem) návrh do diskuze...


Nechystala, Jeníka už píšu, (v rámci omezených èasových možností) ale vzpouzí se mi chlapec jeden lucemburská, mám už 8 stránek - a to bez pøipravených obrázkù, , a jsem furt jen kousek za Týøovem... až to bude celé, tak budu muset krátit, krátit krátit, a bude mi to líto, ale bude to nutné.. :(

Autor:  elizabeth [ 18 led 2008 12:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Lucemburkové

Katerina píše:
Jeníka už píšu, (v rámci omezených èasových možností) ale vzpouzí se mi chlapec jeden lucemburská, mám už 8 stránek - a to bez pøipravených obrázkù, , a jsem furt jen kousek za Týøovem... až to bude celé, tak budu muset krátit, krátit krátit, a bude mi to líto, ale bude to nutné.. :(
To mi pøipomíná Záviše, mého milovaného, protože píšu už druhý díl ( první mìl tìch stránek myslím 9), ten je teprve v kostøe ( tzn. bez úryvkù z kronik, jen s odkazem, sem pøijde ZK, DK nebo ŠRK) a mám 7 stránek. A z dílu tøi, Záviš a Václav II., jen když jsem se dívala na mé zpracované podklady, se mi udìlalo zle...

Autor:  Ježek [ 18 led 2008 23:47 ]
Předmět příspěvku: 

Jiøí Motyèka píše:
Pro Boha, proè?... :?: :?

Skromnost? (Moje nikoli)

Katerina píše:
Nechystala, Jeníka už píšu, (v rámci omezených èasových možností) ale vzpouzí se mi chlapec jeden lucemburská, mám už 8 stránek - a to bez pøipravených obrázkù,

Tak na víc dílù to rozdìl ... Pøelom tøeba konec bojù s èeskou šlechtou a angažmá v cizinì.

Já jsem si už pøipravil a èásteènì proèetl dostupnou literaturu k rozmachu Slezska za Boleslava Vysokého a Jindøicha I. Snad se na to vrhnu a do konce pøístího týdne by se mohlo podaøit ...

Autor:  Jiří Motyčka [ 19 led 2008 15:40 ]
Předmět příspěvku:  skromnost

Ježek píše:
...Skromnost...
:shock: ..., kterou však vzhledem k nesporné kvalitì a rozsahu pøíspìvku musím považovat za falešnou. :|

Autor:  Zany [ 28 led 2008 14:58 ]
Předmět příspěvku: 

Ježku, v tom èlánku o Piastovcích ti nechodí odkaz na rodokmen

Autor:  Ježek [ 28 led 2008 15:02 ]
Předmět příspěvku: 

Zany píše:
Ježku, v tom èlánku o Piastovcích ti nechodí odkaz na rodokmen

Díky za upozornìní - opraveno ...

Autor:  Tekla [ 16 úno 2008 09:05 ]
Předmět příspěvku:  rovnodennost

Myslite, ze by vas (nebo vlastnhe kohokoli) zajimal clanek o tom, jak stari Slovane slavili jarni rovnodennost - pozdejsi krestansky nejvetsi svatek - Velikonoce? :wink: Mam se do toho pustit?

Autor:  elizabeth [ 16 úno 2008 09:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: rovnodennost

Tekla píše:
Myslite, ze by vas (nebo vlastnhe kohokoli) zajimal clanek o tom, jak stari Slovane slavili jarni rovnodennost - pozdejsi krestansky nejvetsi svatek - Velikonoce? :wink: Mam se do toho pustit?
Mì by to zájímalo urèitì a pøeètu si ráda každý Tvùj èlánek. A staøí Slované,jedni z našich pøedkù, urèitì zájem vzbudí i u veøejnosti, nejen u nás na fóru.

Autor:  Tekla [ 16 úno 2008 09:31 ]
Předmět příspěvku: 

jee... ted koukam, ze v tematu "nove clanky" misto na "reakce" jsem klikla na "nove tema"... boze.... to ta ranni slepota, omlouvam se...

Autor:  Jiří Motyčka [ 16 úno 2008 17:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: rovnodennost

Tekla píše:
Myslite, ze by vas (nebo vlastnhe kohokoli) zajimal clanek o tom, jak stari Slovane slavili jarni rovnodennost...
Mne urèitì! Ty tak hezky o tìch svátcích -a nejenom o nich - píšeš... :palec:

Autor:  Tekla [ 16 úno 2008 18:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: rovnodennost

Jiøí Motyèka píše:
Tekla píše:
Myslite, ze by vas (nebo vlastnhe kohokoli) zajimal clanek o tom, jak stari Slovane slavili jarni rovnodennost...
Mne urèitì! Ty tak hezky o tìch svátcích -a nejenom o nich - píšeš... :palec:


dekuji za pochvalu, Jiri, vazim si ji :)

uz jsem o tom neco hledala... moc k tomu znamo neni, ale i to, co je, je zajimave...

Autor:  acoma [ 16 úno 2008 22:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: rovnodennost

Tekla píše:
Jiøí Motyèka píše:
Tekla píše:
Myslite, ze by vas (nebo vlastnhe kohokoli) zajimal clanek o tom, jak stari Slovane slavili jarni rovnodennost...
Mne urèitì! Ty tak hezky o tìch svátcích -a nejenom o nich - píšeš... :palec:


dekuji za pochvalu, Jiri, vazim si ji :)

uz jsem o tom neco hledala... moc k tomu znamo neni, ale i to, co je, je zajimave...


Jen hezky hledej a piš. Tvý èlánky jsou vždycky dobrý. :wink: 8)

Autor:  Ježek [ 17 úno 2008 01:47 ]
Předmět příspěvku:  subkapitoly a svìtovost èlánkù

Právì jsem vytvoøil subrubriku Polské dìjiny v rámci Evropských (je možná zmìna ikonky u èlánku) - pøedpokládám, že bude o tomto tématu èlánkù pøibývat (a snad ne jen z mé strany).
Èasem by se tohle rozdìlení mohlo rozšíøit i dále. Není na škodu se vìnovat nejenom našim dìjinám, vìdìt, co se stalo jinde, porovnávat ...
Ale øeknìme si to na rovinu, širší zábìr tady nemáme, na stránkách trochu, na fóru skoro vùbec. Bylo by to fajn, ale nesmí to být za každou cenu, pøekotnì, radìji se vìnujme tomu, èemu se vìnujeme dlouhou dobu, rozšiøujme šíøi tìch znalostí (zde myslím pohledy odjinud), než abychom to vše zahodili a zaèínali od nuly jinde. Pokud je ale nìkdo, kdo se vìnuje cizím (francouzským, anglickým, byzantským, a tad) dìjinám, bude vøele vítán.
Zajímavé téma k zpracování mi pøijde povstání anglických baronù a bitva u Eveshamu: http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Evesham

Teklo, urèo to napiš. Víc se ale budu tìšit na nìco o Polabských Slovanech :wink:

Autor:  Zany [ 18 úno 2008 10:39 ]
Předmět příspěvku: 

dovolím si za autora upozornit na nový èlánek
Matúš Èák Trenèiansky by Peacemaker

Autor:  Ježek [ 18 úno 2008 22:30 ]
Předmět příspěvku:  blízká èlánková budoucnost

Teï mám èlánky od Kateøiny o Janu Lucemburském a od Elisabeth o Závišovì køíži.
Už drahnou dobu pøipravuji èlánek o agrární revoluci a kolonisaci, pokud by se mi ho podaøilo dopsat tento týden, tak bych ho hned vložil (Život), pak šel na øadu JL (Èeské dìjiny) a pak Závišùv køíž (Umìní).
Teï byla historická osobnost, závišovské téma bylo také nedávno. To mne k tomu vede. Diskusi se nevyhýbám.
Pokud bych to nestih, tak nejdøív køíž a pak Jana.

Stránka 2 z 13 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/