Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 03 bře 2021 16:21

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 438 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 02 bře 2007 13:59 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
výèet køivd na obou stranách by byl nekoneèný, stajnì jako následná polemika... a stejnì tak neplodný :wink: ale o tom tahkle diskuze není.

Pro pøípadné oponenty jenom dodám, že díky tomu, že se do konfliktu na obou stranách zapojila i šlechta, nabyla jeho podoba charakteru regulérní války a nikoli hrùz selských bouøí a øádìní lùzy, viz. napø. Jacquerie ve Francii, èi povstání Walta Tylera v Anglii té doby.

Takže abych se vrátil zpìt k tématu, mùžeme tu diskutovat o vývoji vojenské taktiky a rozvoji "moderních" profesionálních polních vojsk, mùžeme tu diskutovat o emancipaci mìst, o tom, že kališníci byli v souladu s basilejským koncilem uznáni za pravovìrné katolíky s odlišným zpùsobem stýkání s Bohem (jaké zklamání pro ty, kdož bez znalosti mluví o køesanech a Husitech :wink: ), o tom, že Husité sami si øíkali Boží bojovníci, èi Bratøi a pojmenování Husité bylo hanlivé oznaèení ze strany jejich nepøátel - ovšem rozšíøilo se tak, že dnes jim tak bìžnì øíkáme, o slávì Èechù, osobnostech té doby, konkrétních bitvách, èi o èemkoli jiném :wink:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: pøíspìvek jako spektrum hus. frakcí
UNREAD_POSTNapsal: 02 bře 2007 17:54 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Jiøí Motyèka píše:

Maršálek píše:
p(o)slovi z budoucnosti: Pokud chceš jakékoli, tedy i toto historické období hodnotit, zkus ho nejprve alespoò zevrubì prostudovat :lol: vyhneš se tomu, že tu budeš jak ty øíkáš "trubec,neschopny clovek atd..."
Každý má právo na názor a já si ten tvùj rád vyslechnu - pokud mì zaujme, mùžu s tebou diskutovat, souhlasit, nebo ti naopak oponovat. Ale zatím není na co reagovat, je to spíše úsmìvné ètení :wink:
Dìkuju, maršálku, vše jsi pregnantnì vystihl za mì!

Taktéž dìkuji za zásah, který by náležel spíše maoderátorovi, adminovi.

Maršálek píše:
Na èeském šermu se právì vede debata o možné podobì bitvy u Sudomìøe http://www.ceskyserm.cz/ForumDetail-532

Tahle debata (vìtšina údajù) by mìla probíhat na jiných stránkách :wink:

Jiøí Motyèka píše:
...Jj, jedeme s Ježkem... :)
. A možná pøijede i významná osobnost revoluce pan Kolssteyn...

Maršálek píše:
Pro pøípadné oponenty jenom dodám, že díky tomu, že se do konfliktu na obou stranách zapojila i šlechta, nabyla jeho podoba charakteru regulérní války a nikoli hrùz selských bouøí a øádìní lùzy, viz. napø. Jacquerie ve Francii, èi povstání Walta Tylera v Anglii té doby.

Buïme rádi za toho naše unikum. O co vlastnì šlo? Revoluci, tøídní boj, obranu domoviny pøed cizáky, obèanskou válku, náboženskou válku, válku 2 státù, odboj panstva a lidu vùèi neoblíbenému panovníkovi?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2007 08:30 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Zpìt ke „tvému“ Žižkovi, já jej považuji nejenom za výteèného vojevùdce a charismatickou osobnost, ale i za šlechtice, který dokázal (a jistì ne sám) dát této obèanské válce charakter tradièního váleèného konfliktu. Tvrdì vystoupil proti lùze, nesmiøitelným a fanatickým sektáøùm ve vlastních øadách, trestal rabování vlastních lidí i spojencù, dal svému polnímu vojsku vojenský øád, vymáhal zákon v oblastech, které držel ve vojenské správì, atd. Pøed Husovou smrtí byl mimochodem dveøníkem, tj. hejtmanem osobní královské stráže – to svìdèí nejenom o jeho vojenských, ale i morálních kvalitách (dveøník nebyl lokaj u dveøí, ale chlap který držel osobní stráž u dveøí vladaøe – soukromé komnaty, trùní sál, atd.). To že ho jeho nepøátelé považovali za ïábla, bylo bìžným projevem nepøiznané úcty a respektu. Ale to vše, je toliko mùj subjektivní pohled na tuto významnou osobnost našich dìjin. (mimochodem víš že Husité byli køesané? – a dokonce katolíci )

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 dub 2007 10:23 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
S mírným odboèení bych rád upozornil na èlánek v èasopise Artantiques.
Zde výtah http://www.artantiques.cz/07/04/6.htm

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: ??
UNREAD_POSTNapsal: 15 dub 2007 11:06 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Filip Svehla píše:
...bych rád upozornil na èlánek v èasopise Artantiques.
Doufám že aspoò celé znìní èlánku má hlavu a patu? U tohoto výtahu jsem marnì pøemýšlel, co tím autor/ka chtìla vùbec øíci? Myslím, že to za upozornìní ani nestálo a od "odborníka" (Autorka je doktorandkou katedry dìjin umìní na univerzitì v Glasgow) bych èekal nìco fundovanìjšího, pøinejmenším jazykovì, když už ne obsahovì.... :roll:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: ??
UNREAD_POSTNapsal: 15 dub 2007 12:48 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
Filip Svehla píše:
...bych rád upozornil na èlánek v èasopise Artantiques.
Doufám že aspoò celé znìní èlánku má hlavu a patu? U tohoto výtahu jsem marnì pøemýšlel, co tím autor/ka chtìla vùbec øíci? Myslím, že to za upozornìní ani nestálo a od "odborníka" (Autorka je doktorandkou katedry dìjin umìní na univerzitì v Glasgow) bych èekal nìco fundovanìjšího, pøinejmenším jazykovì, když už ne obsahovì.... :roll:

Je to výtah! Malé upozornìní, to si neklade za cíl osvìtlit bohatou èeštinou problém. Koho by to zajímalo podrobnìji musí si sehnat celý výtisk, toto je jen ukázka, nevím proè to tedy kritizujete.

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: ??
UNREAD_POSTNapsal: 15 dub 2007 14:53 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Filip Svehla píše:
Je to výtah! Koho by to zajímalo podrobnìji musí si sehnat celý výtisk, toto je jen ukázka...
Právì že podle toho výtahu mì to ani trochu nezaujalo. Skoro bych øekl, že to je jakési vykazování akademické èinnosti a ne potøeba vyjádøit se k nìjakému problému. ...Ale Jirka to jistì ocení! :twisted: Mì zas tak husitství nezajímá... :lol:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: ??
UNREAD_POSTNapsal: 15 dub 2007 15:04 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
Filip Svehla píše:
Je to výtah! Koho by to zajímalo podrobnìji musí si sehnat celý výtisk, toto je jen ukázka...
Právì že podle toho výtahu mì to ani trochu nezaujalo. Skoro bych øekl, že to je jakési vykazování akademické èinnosti a ne potøeba vyjádøit se k nìjakému problému. ...Ale Jirka to jistì ocení! :twisted: Mì zas tak husitství nezajímá... :lol:

Dobrá, dobrá, ale pøedem posuzovat nìco jako vykazování akademické èinnosti, nevím... Já to také smìøoval smìrem k panu Motyèkovi, nevím jestli to pro nìj bude pøínosné, každopádnì se to husitství týká.

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 dub 2007 09:10 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Na mne onen èlánek zapùsobil obdobným zpùsobem, jak o tom píše Przemysl. Bylo by však tøeba si ho pøeèíst celý. Toto torzo v daných souvislostech je velice irelevantní. Jakoby se autorka chtìla køeèovitì vyhnout zaujetí vlatního kritického stanoviska...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Husitská vozová hradba
UNREAD_POSTNapsal: 27 dub 2007 16:19 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Obrázek

Husitská vozová hradba z rukopisu Johanna Hartlieba z 15. století - nemohla jsem odolat, tak ji tu máte. :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husitská vozová hradba
UNREAD_POSTNapsal: 27 dub 2007 17:07 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
acoma píše:
...Husitská vozová hradba z rukopisu Johanna Hartlieba z 15. století ...
Aè to možná tak nevypadá, toto zobrazení vozové hradby patøí mj. mezi základní prameny pro poznání osazování husitských bojových vozù. Znalci husitského váleènictví a zájemci o nìj ho studují lupou.

Za povšimnutí stojí zobrazení "husitské" korouhve s husou, kterou pochopitelnì husité nepoužívali. Toto zobrazení odpovídá tedy odpùrcùm husitù, kteøí božím bojovníkùm nadávali do "husákù" (husitù). Aby byl znásoben pejorativní význam vyobrazení korouhve, stojí husa zadkem k žerdi...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 27 dub 2007 20:33 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
takze jde o dobovou karikaturu? :shock: :lol:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 27 dub 2007 21:53 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
acoma píše:
takze jde o dobovou karikaturu?...
Právì že ne. "Karikaturou" je tam pouze ten prapor s husou a to ještì nemusel být zámìr - pouze omyl...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 20 črc 2007 15:42 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Vítám Tì z dovolené a už chci,abys zapojil-po smyslových :pivko: i :studium: buòky.Omlouvám se.Dával jsem si dohromady dobu husitskou v tomto kraji/zajímavé a protichùdné./ Co mne ale zarazilo je informace dle místního nìmeckého badatele,který píše cituji.Také v nìmecku v øíší"køížákù, se našlo mnoho pøátel husitù.Dokladem toho je tažení kališníka Prokopa do nìmecka,který se vysunul s 45 000 muži a vrátil s 70000 muži.Je to pravda?A bojovalo s husity tolik nìmcù?Snad nezlobím.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 21 črc 2007 11:38 
Offline
Král

Registrován: 22 dub 2007 11:41
Příspěvky: 1003
Bydliště: na slamniku/pod stolem
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0 time
Kde se husité všteènì vytáhli (jako všude jinde :lol: )byl napøíklad Zbraslavský klášter...Kdo ví tak ví a kdo neví a si to prostuduje :lol: a uèiní si závìr sám .

Nepochybuji že se vždy a všude najde nìkdo kdo má vsobì tolik blobosti nebo pøímo debility aby tento ohavný skutek ospravedlnily. :evil:

_________________
Bez piva to není ono.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Rejsy
UNREAD_POSTNapsal: 22 črc 2007 12:36 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
...Co mne ale zarazilo je informace dle místního nìmeckého badatele,který píše cituji.Také v nìmecku v øíší"køížákù, se našlo mnoho pøátel husitù.Dokladem toho je tažení kališníka Prokopa do nìmecka,který se vysunul s 45 000 muži a vrátil s 70000 muži.Je to pravda?A bojovalo s husity tolik nìmcù?...
Pøedpokládám, že máš na mysli nejvìtší "spanilou" jízdu husitského vìku z pøelomu let 1429/30 do nìmeckých oblastí Øíše (Sasko, Durynsko, Vogtland, Franky, Horní Falc,...). Husitská spojenecká armáda èítala "pouhých" 18000 vojákù (na tehdejší dobu velice poèetné vojsko) a skládala se z 5 voj. uskupení (táboøi: domácí, polní vojsko, sirotci: mìstské hotovosti, polní vojsko a staromìstská hotovost). Kronikáøi sílu vítìzného vojska úmyslnì a z pochopitelných dùvodù nadsazovali. Byla to bìžná dobová praxe.

Z žádnými spøátelenými Nìmci se Prokop do Èech nevrátil, leda možná s nìjakými zajatci, za nìž bylo pak požadováno tuèné výkupné. Jediné, co bych v této souvislosti pøipomenul, bylo øádìní nìmecké lùzy v Bambergu. Tento nìkolikasethlavý dav se vrhl na kostely i klášter klarisek a raboval opuštìné domy a radnici po uprchnuvších m욝anech a radních. Tady mohli snad husité nalézti spojence tím, že by akci chudiny podpoøili, leè nehledali...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 22 črc 2007 22:08 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Je zajímavé, že na husitství-rejzy,je obecnì nìco podobného.Jinak, když jsem se na internetu pokoušel k tomu sehnat nìjaké informace,byl jsem pøekvapen,kolik negativizmu až nenávisti na rùzných blogách èechù vùèi husitùm je.Na stránkách èes rozhlasu se dokonce objevuje vìta parafrázující tvùj úvod."Mùžeme si myslet,že vyslání vraždíci,nièící a loupežící lùzy je to nejlepší co jsme pro Evropu udìlali?"Silná slova.Diskuzi k Svátku J.Husa ,jsem ani nedoèet,jenom vzájemné urážky,pokud se zapojil nìkdo z ciziny,okamžité napadení a ponížení.Radši jsem se honem vrátil sem.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Rejsy
UNREAD_POSTNapsal: 22 črc 2007 22:13 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
...byl jsem pøekvapen,kolik negativizmu až nenávisti na rùzných blogách èechù vùèi husitùm je...
...nejen na blogách, ale bohužel i na serverech a nemusíme chodit daleko... :wink:

JM píše:
Georg píše:
...Co mne ale zarazilo je informace dle místního nìmeckého badatele,který píše cituji.Také v nìmecku v øíší"køížákù, se našlo mnoho pøátel husitù.Dokladem toho je tažení kališníka Prokopa do nìmecka,který se vysunul s 45 000 muži a vrátil s 70000 muži.Je to pravda?A bojovalo s husity tolik nìmcù?...
Pøedpokládám, že máš na mysli nejvìtší "spanilou" jízdu husitského vìku z pøelomu let 1429/30 do nìmeckých oblastí Øíše...
Èekal jsem rekci spíše na tohle, Georgi... :wink:

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 22 črc 2007 22:25 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jelikož nemám k tomu tažení žádnou literaturu,hledal jsem pod rùznými hesly na našich i nìmeckých webech.Po dvou hodinách jsem to vzdal.Nemáš k tomu nìco?Mne to zaujalo,protože pisatel o husitských válkách,které tu zaèali nákladem slaneèkù,jak asi víš,nemìl dùvod nìjak právì toto vyzdvihovat.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Kdy?
UNREAD_POSTNapsal: 23 črc 2007 09:10 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
...Nemáš k tomu nìco?...
Nejprve je tøeba vìdìt k èemu, k jaké události, tzn. kdy se ona událost stala, aby se to nespletlo s nìjakou jinou... Ale to platí obecnì, že.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 438 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz