Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Husitská revoluce
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=10
Stránka 22 z 22

Autor:  Napo_Leon [ 07 dub 2013 16:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Aktualizovaný článek o bitvě u Lipan byl vyhlášen jako článek týdne na české Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Lipan :clap:

Autor:  Viola [ 07 dub 2013 17:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Napo_Leon píše:
Aktualizovaný článek o bitvě u Lipan byl vyhlášen jako článek týdne na české Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Lipan :clap:

Dělal jsi na něm?

Autor:  Napo_Leon [ 07 dub 2013 17:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Viola píše:
Napo_Leon píše:
Aktualizovaný článek o bitvě u Lipan byl vyhlášen jako článek týdne na české Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Lipan :clap:

Dělal jsi na něm?


Nedělal. Kdysi jsem uvažoval, že začnu makat na těhle článcích o české historii, ale není snadný tam něco psát, obzvláště když jsem zapomněl všechny přihlašovací údaje :mrgreen:

Autor:  Ježek [ 07 dub 2013 19:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Saltzmann se na něm podílel ;) Nepotěší (někoho)

Autor:  Napo_Leon [ 07 dub 2013 20:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Ježek píše:
Saltzmann se na něm podílel ;) Nepotěší (někoho)


Saltzmanna neznám, jen z vyprávění.

Z faktografického hlediska se mi ten článek líbí, ovšem musím se ohradit proti tomu, aby se polní vojska označovala levicí a panská jednota pravicí, což je dosti vzdáleno pravdě. Z toho článku na mně dýchá zaujetí vůči levici a hlavně komunistům, což ho v mých očích devalvuje jako celek, neboť pokud se má tvářit profesionálně a objektivně, tak zde nemůže být místo pro prezentaci vlastního ideového názoru a zaštiťování se historií. To je znásilnění dějin ne nepodobné a nebezpečné tomu, jakého se kdysi dopouštěl bolševik. Jestli se na tom spolupodílel saltzmann, tak by měl být potrestán minimálně půl rokem na Úřadu práce, aby si uvědomil, o čem skutečný život je... :naughty:

Autor:  Ježek [ 08 dub 2013 09:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Napo_Leon píše:
Z faktografického hlediska se mi ten článek líbí, ovšem musím se ohradit proti tomu, aby se polní vojska označovala levicí a panská jednota pravicí, což je dosti vzdáleno pravdě. Z toho článku na mně dýchá zaujetí vůči levici a hlavně komunistům, což ho v mých očích devalvuje jako celek, neboť pokud se má tvářit profesionálně a objektivně, tak zde nemůže být místo pro prezentaci vlastního ideového názoru a zaštiťování se historií. To je znásilnění dějin ne nepodobné a nebezpečné tomu, jakého se kdysi dopouštěl bolševik. Jestli se na tom spolupodílel saltzmann, tak by měl být potrestán minimálně půl rokem na Úřadu práce, aby si uvědomil, o čem skutečný život je... :naughty:

Termíny levice, střed a pravice vznikly v jiném časovém období, mají jiný kontext a jiné souvislosti (dnes ještě víc), vykládanou látku znepřesňují o dnešní konotace a politické názory. Nicméně je stejně chybné na základě těchto termínů a výsledku bitvy ("levice" prohrála) dedukovat autorův odpor k levici. Ideový názor tam není, wikipedisté dokáží najít nestrannost a ocenit ji (jinak by si ten článek těžko vydobyl svoji slávu)

Tvrzení o pracáku pro kohokoli je zcestný úplně :roll:

Autor:  Napo_Leon [ 08 dub 2013 10:26 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Ježek píše:
Termíny levice, střed a pravice vznikly v jiném časovém období, mají jiný kontext a jiné souvislosti (dnes ještě víc), vykládanou látku znepřesňují o dnešní konotace a politické názory.


Ano, to je ten problém :)

Ježek píše:
Nicméně je stejně chybné na základě těchto termínů a výsledku bitvy ("levice" prohrála) dedukovat autorův odpor k levici. Ideový názor tam není, wikipedisté dokáží najít nestrannost a ocenit ji (jinak by si ten článek těžko vydobyl svoji slávu)Mluvil jsem o tom, jak na mně ten článek působí. A tak to cítím, s tím nic moc neuděláš. Není to vyvážený článek, i když chápu, že v tomhle případě je to jedno z nejkontroverznějších témat z české historie vůbec. Já to beru tak, že autor lehce překročil pomyslnou čáru objektivity a nastínil svůj pohled na problematiku, ze kterého vysvítá určité ideové zabarvení. Wikipedisté dokáží najít nestrannost, ale ne všichni. Co se týče "slávy", tak tu nezískávají články na Wiki za obsah, nýbrž za formu, to jest délka článku, množství odkazů na literaturu a prameny, atd.

Ježek píše:
Tvrzení o pracáku pro kohokoli je zcestný úplně :roll:


Přiznávám, jako obvykle jsem ujel, ale interpretace pohledů dneška do minulosti mi velmi vadí. Dle mně je to jedno z kritérií, kterými se rozlišuje historik profesionál a historik amatér.

Autor:  Ježek [ 17 dub 2013 09:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Předevčírem byla ještě přednáška M. Čapského - Vratislav mezi Prahou a Římem. řednášející řešil především kontakty města v rámci slezského prostoru, českého království a také do Říma.
Místem paměti byl Zikmundův zásah v roce 1420, kdy došlo k výměně městské rady, zrušení některých privilegií. Přesto místní měšťané považují svoje město za významné město v království (2. po Praze) a je v čele protihusitské koalice ve Slezsku. Vratislav z velké míry tuto válku financuje (výkupné) a radikalisuje se - Vratislav je rájem kazatelů už od konce husitstkých válek, ale hlavně v 50. a 60. letech.

Zároveň roste i sebevědomí města, které čím dál vyžaduje, aby slezská knížata holdovala českému králi právě ve Vratislavi (dříve nebylo stálé místo - i Opava, Praha, Poznaň).

Vratislavská městská rada cíleně přiváděla kazatele, například Mikuláše Templfelda (z Krakova), Vratislav má úzké spojení s dominikány a františkány. Plynule se prováděly mše.
Ústřední bod konstruování vlastní identity Vratislavy byl tak boj proti heretikům.
Město se odklání v důsledku toho od panovnické politiky. Uzavírá spolek se slezskými knížaty pro saskou kandidaturu, Vratislav končí nakonec osamocena. Papežští legáti přesvědčují město, aby se smířilo s Jiřím (papežské záměry s Jiřím proti Turkům).Lze sledovat politickou osu k papeži, město má stálého prokurátor u papeže.
V 60. letech roste vliv kazatelů, za kterými stojí dav. Mikuláš Templfeld v této době začal zasahovat do politiky městské rady vůči Římu. Spoluovládá město.

Autor:  Napo_Leon [ 17 dub 2013 10:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Nešlo jen o politickou moc, kterou Vratislav bezesporu disponovala, ale hlavně o její hospodářské zázemí, které vyjma Prahy nemělo žádné město zemí Koruny české. A to neplatilo jen v 15. století, ale i v století následujícím. Ale to nejsou žádné nové poznatky, je to jen shrnutí toho, co by každý, kdo se trochu hlouběji zajímá českými dějinami 15. století, měl vědět... :whistle:

Autor:  Ježek [ 12 čer 2013 21:22 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Husité v Moldavsku: http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/h ... sequence=1

Autor:  Ježek [ 12 led 2014 20:43 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Kondotiéři na Slovensku z Moravy http://www.vhu.sk/data/att/475_subor.pdf

Autor:  Ježek [ 12 dub 2014 14:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Politická satira předhusitské a především husitské doby: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antol ... CL1/49.pdf

Autor:  Ježek [ 26 čer 2014 09:47 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Opožděně o pohusitském medievistickém pátku.

První přednášku měl docent Šandera, který polipanské období charakterisoval jako ideální období pro šlechtu, ta se nemusela ohlížet na krále, ale ani příliš na Řím. Mírný list hodnotí jako výrazný úspěch kališníků. Čáslavského sněmu se zůčastnílo 420 lidí, ale z měst jen Čáslav (věnná města k landfrídům přistoupila až k roce 1441). Programově byli vyloučeni stoupenci Habsburků (Krušina z Lichtenburka) a bojovníci od Lipan na straně radikálů. Landfrídy se staly královstvím v malém, přijaly některé pravomoci panovníka (jmenování mincmistra). Kritice bylo podrobeno vměšování se do teologie, naopak nikdo z hejtmanů nezneužíval své pravomoci k vlastnímu obohacení.

Dr. Beran se věnoval litoměřickému a boleslavskému landfrídu, landfrídy považuje za provisorium (ale osvědčilo se), kde se projevoval rozpor mezi možnostmi trest a realitou.

Litoměřický landfríd vznikl až půlrok po vydání mírného listu a jen s 32 členy, 15 pánů a 17 rytířů, odstaven byl Jakoubek z Vřesovic. Zde příliš nepobíhá ideový boj kališníků s katolíky (Ptáček x Oldřich z Hradce), jako jinde, klíčový je vztah k Lužici - vartenberská strana s nimi válčí, smiřického (propražská a prolužická) skupina ne. V zakladacím listu se tak nevzpomíná mírný list, nejsou zmiňovány sporné body, ani podpora Rokycany.
V roce 1444 probíhá převrat, kdy se za pomoci Pražanů a Lužičanů domluví smiřického skupina s Jakoubkem, odstavují Vartenberky. Litoměřický landfríd se tak začíná podobat zbytku země (konflikt kališníci x katolíci).

Boleslavský landfríd je striktně paritní, odchodem Mikuláše Sokola se přiklání k Poděbradovi.

Landfrídy zanikají až s nástupem Pohrobka na český trůn.

K přednášce doc. Janiše mám jen poznámku, že landfríd v roce 1396 nemusel být vydán.

Autor:  Rubáš z Hrádku [ 27 čer 2014 06:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

On počítá, že Vartemberkové byli vytlačeni z vedení litoměřického landfrýdu až roku 1444? To se mi zdá hrozně pozdě...
A s vytlačením Jakoubka z Vřesovic bych byl taky opatrný, v landfrýdní listině není také ani jeden Zajíc z Házmburka. Přitom Zbyněk Zajíc i Jakoubek patřili v té době mezi "neutrály" a sloužili často jako prostředníci a vyjednavači...

Autor:  Ingolf [ 28 čer 2015 12:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Novinářsko-historický článek od Pavla Šafra - http://svobodneforum.cz/pavel-safr-moje ... sem-i-dil/
O osobním postoji k Husovi, o cestě po jeho stopách do Kostnice, o tom, jak je potřeba vnímat jeho kauzu tehdejšíma očima, o zkreslování husitské epochy, pozitivech i negativech Husovy politiky.. A tenhle novinář kdysi šéfoval bulvárnímu Blesku :shock:

Autor:  Napo_Leon [ 28 čer 2015 12:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Ingolf píše:
Novinářsko-historický článek od Pavla Šafra - http://svobodneforum.cz/pavel-safr-moje ... sem-i-dil/
O osobním postoji k Husovi, o cestě po jeho stopách do Kostnice, o tom, jak je potřeba vnímat jeho kauzu tehdejšíma očima, o zkreslování husitské epochy, pozitivech i negativech Husovy politiky.. A tenhle novinář kdysi šéfoval bulvárnímu Blesku :shock:


Mně se to líbí! Je to celkem srozumitelné, navíc věcné a upřímné, přičemž autor také operuje s historickými fakty celkem v pořádku, tedy na to, že je to laik. :)

Autor:  Ingolf [ 28 čer 2015 19:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Taky se mi to líbí.. pořád se diskutuje, jak se k Husovi hlásili komunisti nebo národní demokrati typu Jiráska, ale jak ho chápat jinak, to se moc neví.. A najednou to s takovou lehkostí podá novinář..

Jiný článek vyšel na německém Die Weltu, možná ho někdy o noční přeložím, jestli bude čas a síla..
http://www.welt.de/geschichte/article14 ... n-Hus.html

Autor:  slavicekvac [ 29 čer 2015 10:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská revoluce

Ingolf píše:
Taky se mi to líbí.. pořád se diskutuje, jak se k Husovi hlásili komunisti nebo národní demokrati typu Jiráska, ale jak ho chápat jinak, to se moc neví.. A najednou to s takovou lehkostí podá novinář..

Jiný článek vyšel na německém Die Weltu, možná ho někdy o noční přeložím, jestli bude čas a síla..
http://www.welt.de/geschichte/article14 ... n-Hus.html

V historii je to běžné zkreslení - směšování epoch, bez dobrého rozlišení od kdy do kdy. Hus a jeho život je něco úplně jiného než husitská doba po jeho smrti. Husitský odkaz v roce 1921 a v roce 2015 je taky něco úplně jiného. Už se my katolíci s církví husitskou nefackujeme jako naši předci. A to fackování bylo doslova. Například při sbírání peněz na husitský sbor a kostel sv. Václava ve Vršovicích v jedné době... A pořád to je věc doby husitské a názoru na ni. A co s tím má až tak společného katolický reformátor Jan Hus, to je opravdu hodně daleko.

Stránka 22 z 22 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/