Středověk
Dnes je: 20. 02. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupové
Biskupové Gotpold a Fridrich a také biskupský číšník Arnošt.

15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.
Poslední komentáře
 • Představa, že klášter Porta Coeli leží na cestě z Brna do Blanska nemůže přijmot ani dítě, které dos . . . (Konstancie Uherská)
 • Ještě s mojí ženou, kterou jsem teď pochoval, jsme na Nákle byli. Z dohlídky jsem viděl toto: uvnitř . . . (Podvržená záhada Veligradu. Stinné stránky amatérských samizdatů )
 • Syn se setkal s programátorem neuronových sítí, čili cosi na hraně umělé inteligence. programuje apa . . . (Digital humanities – naděje pro historii?)
 • Tento týden jsem dosáhl největší sledovanosti této studie na Akademia EDU z historických studií celk . . . (Přilba knížete Václava svatého)
 • Tato teorie - nebo jak "to" nazvat - se mi jeví poněkud účelová, v níž je dle mého skromné . . . (Neomedievalismus)
 • Sociální sítě a ostatní


  Komentáře
  ke článku: Zánik údělného systému na Moravě
  (ze dne 13.03.2011, autor článku: Jan Škvrňák)

  Komentář ze dne: 02.05.2011 13:58:30     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Nakloš 2 (jagaroh@seznam.cz)
  Titulek: seniorát platil jzřejmě již u Mojmírovců
  Inovovaný překlad popisu Weligradu od ibn Rusty uvádí:
  Verš f:
  Prvorozený (nejstarší syn, následník) a proto král (málik). Dobytek (slovo označuje všechen velký dobytek, jako koně, hovězí a velbloudy) nemají, jen on má, který požívá z něho jídla. Ten, který prý má korunu země. Náčelníci ho jmenují Svatopluk (foneticky Svjato bluk).
  Viz celý text na
  http://www.wogastisburc.com/ dokumenty/svatoplukova-reziden ce.pdf

    
  Komentář ze dne: 02.05.2011 14:19:20     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - admin (@)
  Titulek: Re: seniorát platil jzřejmě již u Mojmírovců
  Jak se to ale týká seniorátu?

  Komentář ze dne: 12.04.2011 20:04:41     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Napo_Leon (vvhjjv@seznam.cz)
  Titulek: údělný systém
  Důvodem "lability" údělného systému byly především dva faktory:

  1. Stařešinský řád nebyl pevně stanoven v psaném právu, jednalo se pouze o zvykové právo opřené o tradici a pádnost výkladu pražského knížete. Když si podrobně rozebereme Kosmovu větu: "Aby mezi mými syny nebo vnuky vždy první dle stáří obdržel právo a stolec v knížectví...", kterou Kosmas vložil do úst Břetislavovi (jedná se však o fingovanou řeč), zjistíme s překvapením, že mohl být vykládán dvojím způsobem. Prvně jakožto právo synů a vnuků vládnoucího knížete na ústřední vládu (primogenitura). V druhém případě jako seniorát, kdy bude vládnout vždy nejstarší člen rodu bez rozdílu na to, jestli pochází z knížecí nebo údělné rodiny. Lze předpokládat, že Břetislav I. pomýšlel hlavně na první případ, kdy budou vládnout jeho děti (v případě že jím určený nástupce a nejstarší syn zemře) a jejich prvorozenci, tedy nejstarší potomci. Údělný systém v Břetislavově případě řešil "nepotřebu" zbylých synů, kteří měli v údělech na Moravě mít hmotné zajištění, které jim příslušelo původem, jakožto synů knížete. Tu se dostáváme ke kamenu ůrazu! Břetislav s nějvětší pravděpodobností předpokládal, že úděly nebudou dědičné, ale že o jejich obsazení bude rozhodovat vládnoucí kníže. Knížata Spytihněv II. (tady pozor, v ježkově textu se objevuje nesprávně Spytihněv I., nejspíše překlep) a Vratislav II. také ihned po nástupu na knížecí stolec uspořádali nejprve poměry v knížecí rodině a v udělích na Moravě. Stalo se to právem, "povinností" a obyčejem všech jejich následovníků. Náhoda? Sotva! Jenže v knížecí rodině se nástupnictví považuje samozřejmě za právo nejstarších synů vládnoucího knížete, kdežto na Moravě se pokouší údělníci uplatňovat seniorát.

  2. Rozrod rodu, který nastal na přelomu 11. a 12. století, přispěl k dynastickým krizím, jež ohrožovaly stabilitu knížectví. Především najednou bylo více Přemyslovců, než údělů. Uděly už samotné nestačily ani pokrýt náklady údělné rodiny, která musela řešit také zaopatření svých potomků. Nezaopatření Přemyslovci se pak snadněji uchylovali k všelijakým piklům a intrikám, které by jim mohli přinést alespoň nějaké zaopatření, či přímo vstupovali do služeb jiných údělníků nebo vládnoucího knížete. Je potřeba si uvědomit, že zde nemluvíme o patáliích Lucemburků nebo Habsburků, kdy museli řešit budoucnost tří, čtyř nebo pěti potomků, ale o patáliích Čech a Moravy knížecí, kdy bylo všehovšudy jen v 1. polovině 12. století na dvacet mužských představitelů rodu (!). Takový počet Přemyslovců nemohly Čechy a Morava ze svých skromných poměrů uživit a zaopatřit ani náhodou. Nespokojenost a řevnivost mezi příbuznými provázela valnou část 12. století a devalvovala údělnictví v očích současníků i potomků. Ale hlavně v očích historiků, a to i bohužel dnes

  Komentář ze dne: 27.03.2011 23:17:09     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Viola (@)
  Titulek:
  Jelikož nejde o článek z mé doby, měla bych dva dotazy:
  1. máme jiný doklad o seniorátu než Kosmovu kroniku?
  2. vždycky mi přišlo trochu divné rozdělení země tak, že kníže v Praze má vrchní lenní právo nad celou zemí (je to tak?), pod sebou celé Čechy, zatímco menší Morava byla dělena dvakrát?

    
  Komentář ze dne: 28.03.2011 09:37:47     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - admin
  Titulek: Re:
  1/ Bohužel ne - nikde jinde není popsán, jenom jeho následky.
  2/ Je to tak vrchní lenní právo. Moravské úděly byly menší zřejmě z toho důvodu, aby se svrchovanost pražského vládce lépe uplatňovala.
  Je třeba říct, že nikdy se nestal knížetem moravský Přemyslovec pouze za pomoci své družiny, lidí z Moravy. Vždy ho musela podpořit alespoň část šlechty z samotných Čech.

      
  Komentář ze dne: 28.03.2011 11:25:43     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Viola (@)
  Titulek: Re: Re:
  Díky za odpovědi! Je tedy teoreticky možné, že se seniorát užíval již dříve (zvykově, by třeba ne vždy zcela disciplinovaně) a že jej Břetislav vůbec nemusel stanovit, tedy že jde o Kosmův výmysl?

        
  Komentář ze dne: 28.03.2011 11:32:51     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - admin (@)
  Titulek: Re: Re: Re:
  Svým způsobem je seniorát systémovým rozdělením země - do té doby (ale i potom - Břetislav II a Hradecko, Soběslav I. a Žatecko) se různé úděly vytvářely ad hoc (Břetislav I. dostal od Oldřicha Moravu údělem).

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Únor  >>
  PoÚtStČtSoNe
       1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29  

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha